Kölner Leechter
Musik: Trad. - Text: Bläck Fööss
Dä Hein hät jrad für dä FC em Dom e Kääzje aanjemaat
Jot 1000 Stäne funkele hell en d`r Wheinachtszick om Aldermaat

E Blauleech ahn d`r Ühlepooz dat Scheff dat still vor Anker litt
Latäne wie en Päälekett schmöcken feierlich uns kölsche Bröck
REFR.
Maach einfach nur für ne Moment
ding Aure op un du wes sinn
Dat all die Leechter öm dich röm
in Wohrheit KÖLNER LEECHTER sin

Ne Fliejer dä am Himmel blink dä brängk uns heim vun noh un fään
Ne Zoch, dä en de Naach versingk am Eng bliev nur en rut Latän
Uns Pänz die jonn em Kääzesching an Zinter Määtes op de Stroß
Un op Melote still un leis brennt Daach un Naach ne letzte Jroß
REFR.
Maach einfach nur für ne Moment
ding Aure op un du wes sinn
Dat all die Leechter öm dich röm
in Wohrheit KÖLNER LEECHTER sin
DOPPELSOLO PIPE—Naaa Na Laa la
Un brennt he Johr für Johr e Meer
Von Wunderkääze hell am Rhing
Dann kummen se vun üvverall
Un wullen Kölner Leechter sin
REFR.
Maach einfach nur für ne Moment
ding Aure op un du wes sin
Dat all die Leechter öm dich röm
in Wohrheit KÖLNER LEECHTER sin Weil mir all he Kölner Leechter sin